NOTÍCIES

 

Ràdio Llançà és un nou servei municipal que neix amb la vocació de ser una eina de cohesió social al municipi, alhora que d’integració intergeneracional. Al servei bàsic d’informar a la ciutadania, com qualsevol mitjà de comunicació, es suma, per tant, el repte de dinamitzar i fer participar al conjunt de la societat llançanenca. És obligació d’una administraió pública obrir canals d’expressió ciutadana, generar opinió i retre comptes de la seca acció de govern.
L’emissora local de Llançà es construeix des de la base de la col·laboració municipal. Això és possible gràcies al nombrós grup de voluntaris que han exposat la seva voluntat de formar part del projecte d’una manera totalment desinteressada.